Abyste nezbourali i to, co nechcete


Tak, a teď popadnu do ruky velkou těžkou palici, a pustím se do bourání staré garáže – tyto myšlenky mohou provázet některé z vás, co zakoupili nebo zdědili rodinný dům, na jehož pozemku stojí objekt určený k demolici, například přistavěný k jedné z nosných zdí rodinného domu. Stavebních konstrukcí existuje celá řada typů, a mezi nimi jsou to právě i ty, které využívají statiky okolních staveb, takže ve finále se tím ušetří materiál i práce počínaje základovou jámou a deskou a konče zdivem. Mohou to být například dřevníky, kůlny, pergoly, garáže nebo třeba i řadové rodinné domy a dvojdomky.

demoliční práce

Dokud tyto stavby stojí na svém místě a plní svou funkci, je zdánlivě vše snadné a bezproblémové, ale jakmile dojde k tomu, že se rozhodnete stavbu zbourat, můžete se dostat do svízelné situace. Ne vždy jsou totiž bourací práce https://www.vyklizenirychle.cz/bouraci-prace-demolice/ tak jednoduché, jak se zdá.

starý dům určený k demolici

Brát do ruky kladivo a začít bušit do zdi, aniž byste měli ponětí o vlastnostech stavebního materiálu a chování celé konstrukce, je pošetilý nápad, který by zasloužil přinejmenším léčbu u psychiatra. Vy si musíte v první řadě uvědomit, že jde o nebezpečnou situaci, jež vyžaduje odborný přístup, a přesný pracovní postup. Odložte tedy to kladivo a vyjednejte si demoliční práce u specializované firmy. Aby vám k zemi nešla jen vaše garáž, ale i celý dům nebo jeho velká část.

V první řadě se na vaši stavbu zajede podívat zástupce firmy, aby posoudil, jakým způsobem se bude dále postupovat. Pak se vytvoří časový odhad demoličních prací a bude nutné také zajistit přístup pro těžkou techniku (je-li to třeba), a přístup pro nákladní automobil kvůli odvozu odpadu a stavebních sutin. Demoliční a vyklízecí firmy provádí tyto práce i ve špatně dostupném terénu, například ve svahu a v rekreačních chatových oblastech, nemusíte mít tedy obavy, že by si odborníci neporadili i s vaší situací.