Jak vyřešit osvětlení v domě


Pokud se stÄ›hujeme do nového domova, musíme Å™eÅ¡it mnoho nejrůznÄ›jších vÄ›cí. Není tedy divu, že nÄ›kterým z nich nedáme tolik pozornosti, kolik by si zasloužily, a následnÄ› toho litujeme. A jednou z nich je bezesporu osvÄ›tlení. To je totiž mnohem důležitÄ›jší, než je vÄ›tÅ¡ina z nás ochotna pÅ™iznat. Pravdou také je, že pÅ™i výbÄ›ru Äasto dÄ›láme chyby, které následnÄ› Å¡kodí naÅ¡emu zraku, zvláštÄ› pak u dÄ›tí, jejichž oÄi se stále jeÅ¡tÄ› vyvíjí a pÅ™izpůsobují okolnímu svÄ›tu. Proto je vhodné dodržovat nÄ›kolik pravidel.

 

s přemírou ostrého světla se setkáme i venku

 

Tím hlavním a nejdůležitÄ›jším je, že přírodní sluneÄní svÄ›tlo je zdaleka nejlepší. Výhodou jsou tedy velká okna, která jej do místnosti pouÅ¡tÄ›jí v co nejvÄ›tší míře. Má to nejen pozitivní vliv na náš zrak, ale také na cirkadiální rytmus, neboÅ¥ ten se pÅ™izpůsobuje mÄ›nícím se svÄ›telným podmínkám bÄ›hem dne. Naopak konstantní statické svÄ›tlo jej může rozhodit, jak se můžeme pÅ™esvÄ›dÄit například ve velkých hypermarketech, kde právÄ› i díky osvÄ›tlení ztrácíme pojem o Äase.

 

Je vÅ¡ak jasné, že bez umÄ›lého osvÄ›tlení se také neobejdeme, zvláštÄ› v zimÄ›, kdy Slunce vychází pozdÄ› a zapadá velmi brzy. Je tedy dobré vybrat takové, které je pro naÅ¡e oÄi nejlepší. A tím rozhodnÄ› nejsou ostrá bodová svÄ›tla Äi například lampiÄky, která ozaÅ™ují jen urÄitou plochu, zatímco zbytek nechávají ve tmÄ›, případnÄ› kdy je svÄ›tlo příliÅ¡ intenzivní.

 

Å¡patné osvÄ›tlení Å¡kodí naÅ¡im oÄím

 

Ideálním Å™eÅ¡ením je tak v tomto případÄ› klasický lustr s dole otevÅ™eným stínítkem a žárovkami s mÄ›kkým žlutým svÄ›tlem, namísto modrého sterilního, které produkují nÄ›které zářivky. NaÅ¡tÄ›stí dnes již můžeme koupit i úsporné zářivky, které vydávají ten správný druh svÄ›tla. Musíme vÅ¡ak peÄlivÄ› vybírat a rozhodnÄ› nesáhnout po tom nejlevnÄ›jším modelu.

 

Vhodné také je, pokud lustr umožňuje si intenzitu svÄ›tla nastavit, abychom ji mÄ›li na takové úrovni, která nám bude příjemná, a kterou můžeme například veÄer, než půjdeme spát, ponÄ›kud ztlumit, aby nás tmavÄ›jší prostÅ™edí na spánek pÅ™ipravilo. Pokud toto vÅ¡e dodržíme, nebudeme mít tolik problémů s oÄima a ani se spánkem.