Nabízíme vám ke koupi naše hotové extrakty


Nabízíme vám hotové extrakty, které máme neustále v zásobÄ›. Jedná se o amarantový olej, palmový olej, brutnákový olej a pupalkový olej. VÅ¡echny oleje vyrábíme metodou superkritická extrakce rostlin – tedy metodou supercritical extraction plant. Pupalkový a brutnákový olej se vyrábÄ›jí ze semene přísluÅ¡ných rostlin, palmový olej pak z plodů palmy trpasliÄí serenoa repens. Brutnák lékaÅ™ský a pupalka dvouletá jsou známé rostliny rostoucí u nás. Naproti tomu serenoa repens je rostlina rostoucí na atlantském pobÅ™eží severní Ameriky. Jedná se o palmu s tmavými, Äerveno-Äernými plody v podobÄ› bobulí.

Super kvalitní palmový olej nakoupíte u nás

Palmový olej lze získat pouze klasickou extrakcí nízkovroucími organickými rozpouÅ¡tÄ›dly, která s sebou vÅ¡ak nese urÄité nedostatky a rizika v podobÄ› reziduí zdraví Å¡kodlivých rozpouÅ¡tÄ›del, nebo metodou superkritické extrakce – supercritical extraction plant. PrávÄ› touto metodou pÅ™ipravený vysoce kvalitní palmový olej vám naÅ¡e spoleÄnost může nabídnout. Podrobnosti najdete na naÅ¡ich internetových stránkách.