Nenáročné rostlinky


Pokud máte zahrádku, tak na ní snad jistÄ› nÄ›jaké ty kvÄ›tiny máte. Venkovní. A když nemáte, tak pÅ™ece musíte mít v bytÄ› nÄ›jaké pokojové rostliny zvané vÄ›tÅ¡inou „pokojovky“. Pokud ne, o hodnÄ› se Å¡idíte. Když pominu estetiku, tak je takové bydlení podle mého skromného názoru ponÄ›kud mrtvé. ObzvláštÄ› v panelákovém bytÄ› je to pak bez Äerstvé zelenÄ› ponÄ›kud smutné a ponuré. Takže minimálnÄ› dvÄ› rostlinky by t urÄitÄ› chtÄ›lo. Není tÅ™eba mít nÄ›co, co se pÄ›stuje těžce a co je nároÄné. Možno mít nÄ›co skuteÄnÄ› obyÄejného a nenároÄného. Například Scindapsus, nebo Spathiphyllum. ÄŒeské názvy jsou vÅ¡elijaké. Ten první může být potos, blázen, nebo také Å¡plhavnice.

Å¡plhavnice

Ten druhý je prostÄ› lopatkovec nebo lopatkovník. ObÄ› rostliny mám doma a obÄ› jsou na obÄasné pÅ™elití naprosto rezistentní. A pokud nÄ›kdy zapomenu, což se mnÄ› také stává a pomÄ›rnÄ› Äasto, nespílají mi, ale lopatkovec zaÄne sklánÄ›t listy. Ihned vím, že je tÅ™eba řádnÄ› zakroÄit a vÄ›tÅ¡inou ho zase pÅ™eliji. Je mu to jedno stejnÄ› jako šáchoru, ale na ten se zapomenout se zalitím nesmí. Pokud jednou vyschne, je po nÄ›m. Takže šáchor zpoÄátku neberte, pokud si nejste jistí pravidelností zálivky. Já jsem spolehlivÄ› zlikvidoval tÅ™i, než jsem pÅ™iÅ¡el na fór, jak to udÄ›lat, aby mÄ›l mokro neustále. On má totiž rád mokro, je to v podstatÄ› bahenní rostlina.

lopatkovec

Ale zpátky k tÄ›m dvÄ›ma, které si urÄitÄ› hned po doÄtení Älánku půjdete koupit. S koupenými kvÄ›ty v kvÄ›tinářství nic dÄ›lat nemusíte, jen jim najít místo, a to je vÅ¡e. Pokud je ovÅ¡em koupíte na trhu v kelímku, musíte je doma vyndat a pÅ™esadit. Å plhavnici staÄí strÄit do vody, ta nepotÅ™ebuje ani hlínu ani kvÄ›tináÄ. Ale pÅ™ece jen to v nÄ›m vypadá drobátko lépe. Nu a lopatkovec také pÅ™esaÄte. Poté jej strÄte nÄ›kam k oknu a on se vám Äasem odmÄ›ní krásnými bílými kvÄ›ty. Potos ne, ten nekvete, ale zato roste jako divý.