Požáru vzduchotechniky v bytovém domě můžete zabránit


Nadpis tohoto článku vás možná důkladně rozesměje, protože co je na vzduchotechnice hořlavého, když se jedná o plechové potrubí, kudy proudí pouze vzduch? Jistým ústupkem od těchto úvah může být zkrat elektromotoru ventilátorů, ale to by maximálně shořel jen ventilátor, a navíc je toto velmi málo pravděpodobné, až téměř vyloučené.

bytový dům

Přesto existují domy, kde k požáru vzduchotechniky došlo, a mělo to opravdu katastrofální následky. Ve hře totiž je sice jen vzduch, ale „není vzduch jako vzduch“.

Do potrubí vzduchotechniky, například v panelových domech, jsou svedeny výstupy z kuchyňských digestoří, a nasává se tudy poměrně velké množství rozptýleného tuku – mastnoty. Při vaření se do vzduchu uvolňují částečky tuku velice často, velmi intenzivní je to hlavně při smažení, grilování či fritování. Jakmile se mastnota v podobě drobných kapének dostane do potrubí, ulpí na jeho stěnách, a vzápětí se po určité době na tuk nalepí částice prachu. Vznikne tím jakýsi tenký povlak, na který se časem nalepují další prachové částice a další tuk, až je celková vrstva tohoto nánosu silná pouhý jeden milimetr.

vzduchotechnika v domě

To už ale bezpečně postačí k zapálení této hořlavé směsi, která je u silnějších vrstev dokonce třaskavinou. A ponechat riziku exploze celý bytový dům, je opravdu nezodpovědné a hloupé. Zařaďte proto na program domovních schůzí i revize a čištění vzduchotechniky, stejně jako se to provádí u hromosvodů či elektroinstalace. Stanovte si včasný termín revizí a dbejte o to, aby se vzduchotechnika revidovala v doporučovaném časovém rozpětí.

Požár zaviněný vzplanutím hořlavého prachu může díky společné stoupačce zasáhnout klidně i všechny byty navěšené na stoupačce, a to se pak váš dům může proměnit v hořící peklo, z něhož není úniku, kde jde o život, a kde je také v ohrožení váš pracně získaný majetek.