Proč někteří lidé preferují nebezpečný životní styl


Zdaleka ne vÅ¡ichni lidé touží po klidném, pokojném životÄ›. Jsou i takoví, kteří jej chtÄ›jí mít plný vzruÅ¡ení a nebezpeÄí. A to bez ohledu na rizika, která tento způsob života pÅ™ináší – naopak, právÄ› proto, že je zde riziko, se jim takový život líbí.

 

většina lidí preferuje klid a pohodu

 

To se může vÄ›tÅ¡inÄ› z nás zdát zvláštní. PÅ™eci je, podobnÄ› jako u vÅ¡ech ostatních živoÄichů, jedním z naÅ¡ich nejzákladnÄ›jších pudů je chránit se pÅ™ed nebezpeÄím. ZdánlivÄ› tedy nedává smysl, že jej nÄ›kteří lidé cílenÄ› vyhledávají. Pokud se vÅ¡ak na celou vÄ›c podíváme blíže, zjistíme, že tomu tak nemusí být.

 

V první Å™adÄ› je zde fakt, že si lze na adrenalinu v podstatÄ› vypÄ›stovat závislost. A to je jednou z hlavních příÄin toho, proÄ tolik nÄ›kteří lidé milují nebezpeÄí. Zkrátka a jednoduÅ¡e potÅ™ebují ten pocit, který máme, když se nám do žil zaÄne vyplavovat vÄ›tší množství adrenalinu, a není divu.

 

někteří lidé dávají přednost riziku

 

V takovém případÄ› totiž v naÅ¡em tÄ›le dochází k mnoha fyziologickým zmÄ›nám. Srdce bije prudÄeji a rychleji, aby byly svaly co nejvíce okysliÄeny. Tím jsou pÅ™ipraveny na velkou fyzickou námahu, spojenou buÄ s bojem, nebo s útÄ›kem.

 

Dále zpomalí, nebo zcela ustane trávení. To by totiž zbyteÄnÄ› spotÅ™ebovávalo energii, která by mohla být potÅ™ebná pro pÅ™ekonání daného nebezpeÄí, a to si tÄ›lo zkrátka nemůže dovolit. AÄkoliv toto riziko nemusí být zcela reálné (například na horské dráze Äi pÅ™i bungee-jumpingu, kdy jsme jiÅ¡tÄ›ni, aby se nám nic nestalo), naÅ¡e tÄ›lo o tom neví.

 

Také se nám zostří smysly, díky Äemuž dokážeme reagovat i na nejmenší podnÄ›ty. Díky tomu vÅ¡emu jsou pak naÅ¡e reakce rychlejší a můžeme i spíše udÄ›lat správná rozhodnutí. A právÄ› tento příval je nÄ›co, co lidi znaÄnÄ› láká. ZvláštÄ› když vÄ›dí, že ono nebezpeÄí je pouze „jako“. Do toho skuteÄného je z nich ochoten jít už jen málokdo. A to i pÅ™esto, že procesy probíhající v naÅ¡em tÄ›le jsou pÅ™itom úplnÄ› stejné.